Wat gaan we doen

Deze les lijkt het meer op een goede gymles dan op een club waar één sport centraal staat. Omdat er veel extra uitnodigend materiaal wordt gebruikt en de groep zo klein is is het een vruchtbaren situatie om veel bewegingservaring op te doen. 

Bij de zorggym les zijn over het algemeen 12 kinderen en alle verschillende bewegingsgebieden komen aan bod. Daarmee worden er in de les veel voorwaarde gerealiseerd die een optimale ontwikkeling van een kind stimuleren. De les schept daarmee goede voorwaarde.

Wat gaan we doen? 

Aan bod komen:
- overloopspelen, tikspelen en mikspelen
- vangen, mikken, gooien en stuiten
- zwaaien; aan de ringen, in de trapeze, en schommelen
- klimmen; in het wandrek, tegen de berg,
- springen; over de kast, tussen de kast, op de trampoline
- stoeien
- over de kop gaan in verschillende situaties
- samenwerkingsvormen en groene spelen
- spelletjes die de kleine motoriek stimuleren
- afhankelijk van de leeftijd soms ook meer 'echte' sportspelen
- en nog veel meer

Meten is weten

Twee keer per jaar wordt er van elk kind een Leerlingvolgsysteem afgenomen zodat er een goed beeld is van het vaardigheidsniveau van het kind en de bewegingssituaties kunnen worden gekozen die aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling van de kinderen in de groep.