Neurologische ontwikkelings vertraging

Elk kind wordt geboren met een set primaire reflexen.
Deze reflexen zijn ook de eerste bewegingen die een aanstaande moeder voelt tijdens haar zwangerschap én is een belangrijk onderdeel van de eerste test die een baby net na de geboorte ondergaat (Apgar).

Bommetjes

Primaire reflexen hebben de functie om de motorische ontwikkeling in gang te zetten. Het zijn een soort ´bommetjes´ die op bepaalde tijden afgeschoten worden en hiermee fases in de motorische ontwikkeling aanzetten.
Een reflex is een directe reactie (patroon) op een prikkel, bijvoorbeeld het draaien van het hoofd geeft een directe reactie in de ledematen.
Onder normale omstandigheden zullen de primaire reflexen gedurende de eerste 6-9 maanden vanzelf onder controle worden gebracht van een hoger deel van de hersenen (inhiberen). Dat wil zeggen dat er niet meer direct een reactie volgt maar dat het kind lichaamdelen meer gecontroleerd en onafhankelijk kan bewegen.
 

Inhiberen

De geleidelijke inhibitie van de Primitieve Reflexen stelt de Posturale (Houdings-) Reflexen, belangrijk voor zitten, staan, lopen, lichaamsrechting en houding en voor het evenwicht, in staat om zich te stabiliseren, waardoor het zenuwstelsel zich verder kan ontwikkelen. Hierdoor leert het kind steeds moeilijkere bewegingen en leeropdrachten uit te voeren.
Wanneer de reflexen niet op de juiste tijd of volgorde geïntegreerd worden, blijven ze actief in het lichaam waardoor ze later de bewuste en gecontroleerde bewegingen, oog-handcoördinatie en het functioneren van de ogen kunnen verstoren.
Daarmee kunnen leerproblemen ontstaan en het handelingsvermogen van het kind kan vertraagt worden. Gevolg van de storend aanwezige reflexen is dat het kind onder de maat presteert, gefrustreerd raakt omdat het het lichaam niet onder controle heeft en het kind het moeilijk vindt om de dagelijkse taken op zijn ware potentieel uit te voeren.