Hieronder beschrijf ik de visie van waaruit extragym de Motorisch remedial teaching invulling geeft:

- we werken in groepjes van maximaal 6 kinderen;
- de lokatie is een gym-, spelzaal en incidenteel op het schoolplein;
- de frequentie is één of twee keer per week;
- de duur van de les is 45 minuten;
- er is veel aandacht voor elk kind ( en de zorgvraag);
- er wordt gespeeld/ bewogen in een plezierige, veilige sfeer, waarin wederzijds
  vertrouwen aanwezig is;
- de activiteiten sluiten aan bij datgene wat het een kind wél kan;
-