Welke kinderen komen in aanmerking

MRT is een vorm van zorgverbreding. Als de algemene zorgverbredende maatregelen, zoals uitgebreidde differentiatie binnen de gymles en extra aandacht voor spelen enbewegen in de klas en op het schoolplein te weinig effect hebben gehad, kan gekozen worden voor een vorm waarin extra (onderwijs) tijd wordt besteed aan deze kinderen. Er wordt extra hulp ingezet om deze kinderen te helpen in hun bewegingsontwikkeling.

Als met behulp van een observatie- en registratiemethode blijkt dat de bewegingsontwikkeling (bij meerdere vaardigheden) achter is,ten opzichte van het vaardigheidsniveau wat je van een kind van die leeftijd mag verwachten komt een kind in aanmerking voor MRT.

Doelstellingen van MRT

De algemene doelstellingen van MRT kunnen omschreven worden als:

- kennen van de eigen mogelijkheden (zich vaardig voelen)
- Het behouden of verkrijgen van plelzier in spelen en bewegen, waardoor ook
  minder vaardige bewegers
           - aansluiting behouden of krijgen bij klas- en buurtgenoten
           - een langdurige bewegingsmotivatie kunnen ontwikkelen
Het succesvol kunnen deelnemen aan bewegingssituaties die het kind dagelijks tegen komt staat hierin centraal.

De doelstellingen op kortere termijn, voor een periode van drie maanden toe een half jaar, zijn de volgende:

- Het kind doet beter mee in de les bewegingsonderwijs/ op het schoolplein
- het kind heeft meer plezier in de les bewegingsonderwijs/op het schoolplein
- het kind heeft meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties
- het kind beweegt beter, makkelijker, effectiever

Vaak zijn de resultaten van een periode MRT ook in de klas en thuis zichtbaar.