Hulp bij bewegen en spelen

Voor veel cognitieve vakken, met name voor rekenen en lezen, bestaat extra hulp in de vorm van remedial teaching. Als kinderen in de klassensituatie niet mee kunnen komen, bestaat de mogelijkheid tot remedieren. Op het gebied van de motoriek bieden lang niet alle scholen in Nederland extra zorg.

MRT kan gedefiieerd worden als het extra verlenen van extra onderwijshulp in het kader van de bewegingsopvoeding. Zij richt zich op het ontwikkelen van het bewegingsgedrag van het kind.