Wanneer is een kleuter toe aan een volgende stap

20 jaar basisschool

De overgang van de kleuterschool naar groep 3 is in Nederland niet meer zo duidelijk omdat deze twee zijn samengevoegd in de basisschool.
Kleuters van 4 en 5 worden voorbereidt op de cognitieve vaardigheden die in groep 3 van hen verwacht worden. Elke school en onderwijsvorm heeft eigen overwegingen wat er in die kleuterklassen aangeboden wordt en op welke manier. Ook stelt de onderwijs inspectie eisen aan de stof en de toetsing daarvan.
Belangrijk bij de overstap van groep 2 naar groep 3 (lees ook kleuterklas en de eerste klas) is te observeren of het kind over de vaardigheden en voorwaarde beschikt om in groep 3 succesvol cognitieve taken te kunnen opnemen. Dit noemen we leerrijpheid.
Het kind zal ‘moeten’ gaan leren lezen, rekenen en schijven, maar ook motorisch en sociaal emotioneel zal het kind een bepaalde rijpheid moeten hebben. De overgang van de kleuterklas naar groep 3 blijkt vaak een overgang te zijn van spelen naar leren.
 

De Kleuterschool

De kleuterschool noemt met vooral ontwikkelingsgericht. Kleuters leren incidenteel, de ontwikkeling zelf is het uitgangspunt en het doel van dit onderwijs. Dat betekend dat je uitgaat van het feitelijk ontwikkelingsniveau van de kleuters die voortkomt uit hun belangstelling, hun leefwereld, hun mogelijk-heden en hun behoeften.
Langzaamaan komt er bij de vijfjarige kleuter een verandering in zijn leergedrag. Hij krijgt een grotere realiteitszin en raakt dan ook geïnteresseerd in doelgericht leren. Het kind stelt veel waaromvragen, begint verbanden te leggen en ontwikkeld een werkhouding. Ook wordt het zelfstandiger en het taakbesef en de realiteitszin ontwikkelen zich, waardoor een leerintentie ontstaat en daardoor het incidentele leren van de kleuter intentioneel leren wordt.
Kinderen ontwikkelen een groter vermogen tot logisch redeneren en ze kunnen beter volhouden.

Groep 3 

In groep 3 (1ste klas) gaat de leerkracht niet meer alleen uit van het ontwikkelingsniveau van de kinderen, maar ook van het leerprogramma, het functioneren is allemaal niet meer vrijblijvend, de trein gaat vertrekken en rijd door, dus succesvol instappen en aan boord blijven is belangrijk.