Extra gym

Motoriek.nl is ook in de praktisch actief met Motorische Remedial Teaching (MRT), EXTRAGYM. De MRT praktijk in Amsterdam.

De motorische ontwikkeling de basis is van alle ontwikkeling zijn er meerdere gebieden waar bij EXTRAGYM hulp wordt geboden.

In mijn praktijk wordt lessen aangeboden voor verschillende ontwikkelingsgebieden, afhankelijk van de vraag van ouders, de school of de resultaten van een motorische test of observatie.
De motorische ontwikkeling, maar ook de sociaal- en cognitieve ontwikkeling krijgen met de verschillende methodes een impuls. Ook voor het creëren van voorwaarde voor een soepele algehele ontwikkeling op alle genoemde gebieden zijn er bij EXTRAGYM mogelijkheden.
Voorbeelden daarvan zijn de zorggymlessen en de schoolrijpheids observaties.
In verschillende praktijkruimtes en in sommige gevallen ook thuis bij het kind wordt er getest en gespeeld. 

Ook binnen scholen is motoriek actief. Kinderen waarbij zorgen zijn over een goede motorische ontwikkeling worden op school geobserveerd en aan de hand daarvan wordt er advies uitgebracht en/of een handelingsplan opgesteld.

De wekelijkse controle gebeurt in veel gevallen door een collega leerkracht.
Daarnaast werk ik, na 19 jaar ervaring in het VO als docent Lichamelijke opvoeding en 14 jaar als MRT-er, op het moment één dag in de week als gymleerkracht op de BO Geert Groote School I en op de Nieuwe HAVO/ het Bredero Lyceum (VO) voor twee dagen in de week. Beide scholen zijn in Amsterdam.

Er zijn veel mogelijkheden en als ik niet zelf kan helpen kan ik misschien wel adviseren. Neem gerust contact met me op en misschien kan ik je verder helpen.