Samen spelen is leren

De relatie tussen een goede motorische ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling is in vele wetenschappelijke onderzoeken aangetoond.
Moet sociaal emotionele ontwikkeling bedoelen we de toenemende mate van zelfstandigheid van het kind. De omgang met andere kinderen en het aanpassen aan de gewoonten en waarde die gebruikelijk zijn binnen de gemeenschap waartoe het kind behoort.

Wanneer kinderen samen kunnen spelen kunnen ze samen ontwikkelen. De motorische mogelijkheden van kinderen zijn daarbij van belang, je kunt immers niet samen knikkeren, touwtje springen, bouwen, knutselen als er grote motorische verschillen zijn. Samen spelen wordt dan moeilijk.

verdere tekst volgt spoedig