De positieve relatie is al lang bekend

Vele onderzoeken uit de ontwikkelingspsychologie laten zien dat de motorische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling niet los van elkaar bekeken kunnen worden.
Conclusies die uit deze onderzoeken te trekken zijn geven aan dat we het lichaam als goed functionerend instrument nodig hebben om cognitieve taken succesvol te kunnen uitvoeren

Motoriek, lezen en schrijven

Een paar voorbeelden van motorische vaardigheden die helpen bij het succesvol leren lezen en schrijven:

- Het kind moet beschikken over een goed ontwikkeld basaal evenwicht.
  Dan kan het goed stilzitten;
- Het kind moet zijn hoofd goed kunnen dragen zonder het hoofd te moeten
  ondersteunen bij schrijf- en leestaken;
- De ogen zullen onder andere moeten kunnen focussen om de teksten te
  kunnen lezen;
- De ontwikkeling van het lichaam moet zo uitgerijpt zijn dat het kind fijn
  motorische vaardigheden, zoals de pincetgreep bij het schrijven, kan
  uitvoeren;
- Het kind zal ritme en cadans moeten beheersen, herkennen en ervaren om
  te kunnen lezen;
- Het bewegingsgevoel moet zo ontwikkeld zijn dat het kind met precies de
  goede druk het potlood- pen op het papier beweegt;
- Primaire reflexen moeten onder controle zijn zodat geen nodeloze energie
  verloren gaat bij het compenseren van ongewilde bewegingen. 

Wetenschap over relatie Motoriek en Cognitie
 

Chris Visscher (59) volgde de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en bereikte daarnaast de top van het amateurvoetbal. Na zijn studie was hij vijftien jaar lang docent LO en onder meer assistent-trainer van FC Groningen. Hij studeerde Pedagogiek en sinds 1990 is hij bij het Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in dienst. Daar is hij nu directeur en doet onderzoek naar talentontwikkeling en de relatie tussen sport- en schoolprestaties. In november 2007 werd Visscher benoemd als bijzonder hoogleraar Jeugdsport. 

Link Vragen aan Chris Visscher over de relatie tussen cognitie & motoriek 

Link radiofragment BNR nieuwsradio april 2010 Chris Visscher


Master Scriptie van Eefje van Leeuwen
Radboud Universiteit Nijmegen, september 2008
Vakgroep: Leren & Ontwikkeling
Begeleidster: Prof. Dr. A. M. T. Bosman

Link Scriptie ' de relatie tussen motorische, cognitieve en schoolse vaardigheden'


Auteur: E.M. Elsenaar-Jongejan
Onder begeleiding van: Dr. E.H. Kroesbergen
Instelling: Universiteit Utrecht
Faculteit Sociale Wetenschappen
Opleiding: Master Orthopedagogiek - Leerlingenzorg
Einddatum: 01-07-2009

Link Thesis
De rol van exploratie in de cognitieve ontwikkeling van kinderen van 9 maanden oud


Meer info is te vinden op Motoriek |  surfgroep