Angsten in bewegingssituaties

Naast een beperkte motorische vaardigheid, kan angst een belangrijke belemmering vormen voor de bewegingsontwikkeling van een kind.
Angstige kinderen vermijden situaties waarin ze angstig zijn of zullen bij gedwongen deelname negatieve gevoelens en herinneringen ontwikkelen.
 

Angst is net als pijn

Angst is een waarschuwing voor een bedreigende situatie. Angst veroorzaakt stresssymtomen en hierbij wordt de verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft geblokkeerd. Het wordt dan moeilijker om helder te denken en goed te functioneren. De oplossingsgerichtheid, relativeringsvermogen en creativiteit zijn als het ware uitgeschakeld.
 

Vechten of vluchten is geen oplossing voor jonge kinderen

De oplossing voor stresssymtomen en angst zijn vluchten of vechten, maar voor kinderen zijn deze twee extra beangstigend.
Voor een gevecht zijn kinderen niet sterk genoeg of te bescheiden (ongepast, onbeleefd ). Als ze vluchten is het kind bang om te verdwalen.    

 

Angst als functie

Als we angst vertalen naar bewegingssituaties, kan het fungeren als:
signaalfunctie → een kind dat niet over de bok durft te springen, omdat de
   bok voor zijn/ haar vaardigheidsniveau te hoog staat.
als communicatiemiddel dienen → de omgeving kan zien dat een kind zich
   op dat moment niet gelukkig voelt.
-  Tenslotte kan de angst emotie een motiverende werking hebben. 
   → angst is dikwijls een sterke drijfveer om de situatie die aanleiding geeft tot
   angst te ontlopen of te vermijden. 
 

Angst binnen bewegingssituaties

Een aantal redenen waardoor angst in bewegingssituaties kan ontstaan:
-  vanuit een beperkte motorische vaardigheid;
-  vanuit een situatie of opstelling die niet aansluit bij de mogelijkheden en
   behoeften van een kind;
-  onbekendheid met de andere kinderen, de situatie of het materiaal;
-  door een gespannen relatie tussen de volwassene en het kind.
 

De klassieke ‘gym- angsten’:

1.  Angst voor hoogte klimmen in klimraam en touwen, bokspringen,
    diepspringen, en hogere balanceersituaties; 
2.  Angst voor de bal vangen van de bal en afweren bij tref- en keeperspelen;
3.  Angst voor over de kop gaan koprol, duikelen, salto;
4.  Angst voor andere kinderen contact met drukke, ruwe en onberekenbare
     kinderen.
 

Situaties op maat aanbieden

Het is voor angstige kinderen belangrijk om veel ervaring op te doen in situatie die aansluiten op de zone van hun naaste ontwikkeling. Hierdoor zullen de kinderen stapsgewijs meer uitdagingen zoeken en hierdoor meer aandurven.
In een motorisch remedial teachings groepsles is de ruimte om binnen de zone van de naast ontwikkeling bewegingssituaties aan te bieden.

» meer info over onderzoeken zie motoriek.nl I database