Motoriek is de basis van al het leren.

De cognitieve- , de sociaal emotionele- en vanzelfsprekend de motorische ontwikkeling worden in de basis ontwikkeld door lichamelijke beweging.

De voorwaarde voor een optimale ontwikkeling ligt ook in de combinatie van de cognitie, de sociale ontwikkeling en de motoriek. De motorische ontwikkeling is in de meeste situaties voorwaardelijk aan de alle ontwikkeling. 

Al in de baarmoeder begint een foetus het lichaam voor te bereiden op alles wat daarbuiten gaat komen. Dit gebeurt op een reflexmatige wijze. Kleine bommetjes (reflexen) worden in de baarmoeder en in het eerste levensjaar afgevuurd om de motorische ontwikkeling in gang te zetten en vaardigheden te trainen die nodig zijn om goed te kunnen ontwikkelen.  

Waarom MOTORIEK.NL

De naam van mijn bedrijf is Motoriek.nl en zou misschien de indruk kunnen wekken dat ik deelnemen aan gymnastieklessen en buitenspelen op een technische manier zou benaderen. Niets is minder waar, verder, hoger, sneller, en harder zijn voor mij altijd ondergeschikt aan het met plezier en veilig kunnen deelnemen aan spel en bewegingssituaties.

Het zoeken naar grenzen binnen de ontwikkeling van de motoriek van een kind en met het aanbieden van lesstof en spelletjes binnen de zone van zijn/ haar naaste ontwikkeling is mijn uitgangspunt om kinderen extra ontwikkelingskansen te geven.

Motoriek is gekozen omdat hierin de basis van alle ontwikkeling ligt en een mooie paraplu voor al mijn activiteiten.