De basis van alles

Spelen en bewegen zijn wezenlijke onderdelen van het dagelijks leven en de ontwikkeling van kinderen.
Bij de meeste kinderen vormen spelen en bewegen een bron van INSPIRATIE en PLEZIER. Leerkrachten, ouders en begeleiders kunnen een belangrijke rol vervullen in het al dan niet met plezier bewegen en spelen en stimuleren bij de ontwikkeling die kinderen spelend en bewegend doormaken.

Kinderen leren vanzelf

In ons dagelijks leven voeren we vele handelingen uit. Uit bed komen, traplopen, het smeren van een boterham, naar school fietsen, een hand schudden, een knipoog geven. Voor het jonge kind is bewegen niet alleen van belang voor deze dagelijkse activiteiten, maar bewegen en spelen zijn zelfs heel essentieel voor hun ontwikkeling. Ze leren zichzelf, andere kinderen en de wereld om hen heen voornamelijk spelenderwijs kennen.

Nieuw & Actueel Nieuw Nieuw !!!!!!!

 

Oudste kleuters dienen een aantal motorische vaardigheden te beheersen om succesvol cognitief te gaan functioneren. Speciaal om ze hierop te screenen heeft Motoriek.nl een methode ontwikkeld zodat je ruim voor hun overgang naar groep drie kleuters kunt screenen en - indien nodig - handvatten hebt om verder te ondersteunen. Zie hiervoor www.motoriek.nl/praktijk/leerrijpheid/

 

Motorisch minder vaardige kinderen 

Kinderen die motorisch minder snel ontwikkelen kunnen in de problemen komen. Omdat bewegen bij hen niet vanzelf gaat en ze niet succesvol zijn zullen ze naar verloop van tijd niet meer willen deelnemen. Gebruikelijke reacties van kinderen in dit soort situaties zijn:

-  niet meer (mee) spelen (zich terugtrekken)
-  vals spelen (agressieve reacties) o.a. veranderen van spelregels
-  grappig zijn, de clown spelen (clownesk gedrag)
-  boosheid (overdreven reacties met winnen en verliezen)
-  veel hulp vragen bij leerkrachten

Dit noem je compensatiegedrag en er kunnen problemen ontstaan als een kind dergelijk compensatiegedrag vaak laat zien. Het vertrouwen kan verminderen en de aard van de contacten met andere kinderen kan veranderen.
In het creëren van optimale motorische ontwikkelingskansen voor alle kinderen, en specifiek voor de kinderen die het (nog) moeilijk vinden, heeft motoriek.nl zich al meer dan veertien jaar lang gespecialiseerd.

Op deze site staan alle invalshoeken die te maken hebben met het bewegende kind. Er is informatie te vinden voor scholen, ouders, geinteresseerde in een cursus, materialen & methodes.