De basis van alles

Spelen en bewegen zijn wezenlijke onderdelen van het dagelijks leven en de ontwikkeling van kinderen.
Bij de meeste kinderen vormen spelen en bewegen een bron van INSPIRATIE en PLEZIER. Leerkrachten, ouders en begeleiders kunnen een belangrijke rol vervullen in het al dan niet met plezier bewegen, spelen en kunnen stimuleren bij de ontwikkeling die kinderen spelend en bewegend doormaken.

Kinderen leren vanzelf

In ons dagelijks leven voeren we vele handelingen uit. Uit bed komen, traplopen, het smeren van een boterham, naar school fietsen, een hand schudden, een knipoog geven. Voor het jonge kind is bewegen niet alleen van belang voor deze dagelijkse activiteiten, maar bewegen en spelen zijn zelfs heel essentieel voor hun ontwikkeling. Ze leren zichzelf, andere kinderen en de wereld om hen heen voornamelijk spelenderwijs kennen.

 

Oudste kleuters dienen een aantal motorische vaardigheden te beheersen om succesvol cognitief te leren. Motoriek.nl heeft een screeningsmethode ontwikkeld om ruim voor de overstap naar groep drie kleuters te kunnen observeren en - indien nodig - geeft het handvatten om verder te ondersteunen en voor te bereiden op het echte cognitieve leren waarbij je lijf een belangrijke ondersteiunende rol speelt.
Zie hiervoor
www.motoriek.nl/praktijk/leerrijpheid/

 

Motorisch minder vaardige kinderen 

Kinderen die motorisch minder snel ontwikkelen kunnen in de problemen komen. Als de motorische ontwikkeling  anders verloopt en ze mogelijk binnen speelsituaties minder succesvol zijn kunnen ze naar verloop van tijd hun motivatie verliezen. Gebruikelijke reacties van kinderen in dit soort situaties zijn:

-  niet meer (mee) spelen (zich terugtrekken)
-  vals spelen (agressieve reacties) o.a. veranderen van spelregels
-  grappig zijn, de clown spelen (clownesk gedrag)
-  boosheid (overdreven reacties met winnen en verliezen)
-  veel hulp vragen bij leerkrachten

Dit noem je compensatiegedrag en er kunnen problemen ontstaan als een kind dergelijk compensatiegedrag vaak laat zien. Het vertrouwen kan verminderen en de aard van de contacten met andere kinderen kan veranderen.
Motoriek.nl is gespecialiseerd in het creëren van optimale motorische ontwikkelingskansen voor alle kinderen binnen scholen, verenigingen en thuis.

Op deze site vind je alles wat we doen. scholen, ouders, geinteresseerde in een cursus, materialen & methodes.